Tế bào được hình thành qua giảm phân (ở quá trình hình thành hạt phấn) là:

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tế bào được hình thành qua giảm phân (ở quá trình hình thành hạt phấn) là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tế bào được hình thành sau giảm phân (ở quá trình hình thành hạt phấn) là các bào tử đơn bội.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X