Sự hình thành giao tử đực ở cây có hoa diễn ra như thế nào?

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sự hình thành giao tử đực ở cây có hoa diễn ra như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sự hình thành giao tử đực:
Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → Mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn→ Tế bào sinh sản nguyên phân một lần tạo 2 giao tử đực.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X