Cấu tạo 1 hoa lưỡng tính gồm các bộ phận:

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cấu tạo 1 hoa lưỡng tính gồm các bộ phận:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cấu tạo 1 hoa lưỡng tính gồm các bộ phận: bầu nhuỵ, đài hoa, cánh hoa, nhị và nhuỵ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X