Hoa có cấu tạo gồm?

01/12/2020 257

Câu Hỏi:
Hoa có cấu tạo gồm?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Gồm cuống hoa, đế hoa, đài hoa
Đáp án D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X