Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực:

15/01/2021 147

Câu Hỏi:
Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Ta có: Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực: ${G}_{∞}{=}\left|{k}_1\right|{G}_2{=}\dfrac{{δ}{Đ}}{{f}_1{f}_2}$
Vì vậy số bội giác tỉ lệ nghịch với (tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X