Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 4mmvà thị kính có tiêu cự 20mm. Vật AB

15/01/2021 20

Câu Hỏi:
Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 4mmvà thị kính có tiêu cự 20mm. Vật AB cách vật kính 5mm. Vị trí ảnh của vật cho bởi vật kính là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
+ Theo bài ra: ${f}_1{=}4{m}{m}{=}0,4{c}{m}{;}{f}_2{=}20{m}{m}{=}2{c}{m}$
Vật cách vật kính khoảng ${d}{=}5{m}{m}{=}0,5{c}{m}$
+ Theo công thức thấu kính, vị trí ảnh qua vật kính là: ${d}^{'}{=}\dfrac{{d}{f}_1}{{d}{-}{f}_1}{=}\dfrac{0,5.0,4}{0,5{-}0,4}{=}2{c}{m}$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X