Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự5mm và thị kính có tiêu cự 20mm. Vật AB

Xuất bản: 15/01/2021 - Cập nhật: 15/01/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự5mm và thị kính có tiêu cự 20mm. Vật AB cách vật kính 5,2mm. Vị trí ảnh của vật cho bởi vật kính là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

+ Theo bài ra: ${f}_1{=}5{m}{m}{=}0,5{c}{m}{;}{f}_2{=}20{m}{m}{=}2{c}{m}$
Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự5mm và thị kính có tiêu cự 20mm
+ Theo công thức thấu kính, vị trí ảnh qua vật kính là ${d}^{'}{=}\dfrac{{d}{f}_1}{{d}{-}{f}_1}{=}13{c}{m}$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X