Ý kiến nào sau đây không đúng về kính hiển vi?

15/01/2021 24

Câu Hỏi:
Ý kiến nào sau đây không đúng về kính hiển vi?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Đáp án cần chọn là: C
A, B, D - đúng
C - sai vì: khoảng cách giữa vật kính và thị kính được giữ không đổi

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X