Một kính hiển vi, vật kính có tiêu cự 1cm , thị kính có tiêu cự 4cm. Khoảng

15/01/2021 33

Câu Hỏi:
Một kính hiển vi, vật kính có tiêu cự 1cm , thị kính có tiêu cự 4cm. Khoảng cách giữa hai kính là 21cm. Một người mắt tốt, có khoảng cực cận là 20cm , có năng suất phân ly là $1{'}{=}\dfrac{1}{3500}rad$ . Người này quan sát vật nhỏ qua kính hiển vi ở trạng thái không điều tiết. Độ cao của vật là bao nhiêu thì mắt người này còn phân biệt được điểm đầu và điểm cuối của vật?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
- Khi ngắm chừng vô cực:
Một kính hiển vi, vật kính có tiêu cự 1cm  , thị kính có tiêu cự 4cm
$+A_{1} \equiv F_{2}$
+ Góc trông ảnh: $\alpha=\tan \alpha=\frac{A_{1} B_{1}}{f_{2}}=\varepsilon(1)$
+ Độ lớn số phóng đại ảnh qua vật kính: $\left|k_{1}\right|=\frac{A_{1} B_{1}}{A B}=\frac{\delta}{f_{1}}$
- Từ (1) và (2) suy ra: $A B=\varepsilon \frac{f_{2} f_{1}}{\delta}=\varepsilon \frac{f_{2} f_{1}}{\left(O_{1} O_{2} f_{1}-f_{2}\right)}$
Thay số, được: $A B=7,14286.10^{-7} m=0,7143 \mu m$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X