Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cựf1=1cmvà thị kính có tiêu cự f2=4cm .

15/01/2021 17

Câu Hỏi:
Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự${f}_1{=}1{c}{m}$và thị kính có tiêu cự ${f}_2{=}4{c}{m}$ . Hai thấu kính cách nhau một khoảng 17cm. Số bội giác trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực có giá trị là bao nhiêu? Biết ${Đ}{=}25{c}{m}$ .
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Ta có, khoảng cách giữa hai thấu kính ${O}_1{O}_2{=}{a}{=}17{c}{m}$
Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cựf1=1cmvà thị kính có tiêu cự
=> Độ dài quang học của kính hiển vi: ${δ}{=}{O}_1{O}_2{-}\left({{f}_1{+}{f}_2}\right){=}17{-}\left({1{+}4}\right){=}12{c}{m}$
+ Số bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực: ${G}_{∞}{=}\dfrac{{δ}{D}}{{f}_1{f}_2}{=}\dfrac12.251.4{=}75$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X