Một kính hiển vi với vật kính có tiêu cự 1cm , thị kính có tiêu cự 4cm. Khoảng

15/01/2021 52

Câu Hỏi:
Một kính hiển vi với vật kính có tiêu cự 1cm , thị kính có tiêu cự 4cm. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 17cm . Một người quan sát có điểm nhìn rõ ngắn nhất cách mắt 25cm. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
+ Ta có độ dài quang học: $\delta=1-\left(f_{1}+f_{2}\right)=17-(1+4)=12(\mathrm{~cm})$
+ ${Đ}{=}{O}{C}_{C} {=}25\left({{c}{m}}\right)$ là khoảng cực cận của mắt.
=> Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là ${G}_{∞}{=}\dfrac{12.25}{1.4}{=}75$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X