Số phóng đại của vật kính của kính hiển vi bằng 40. Biết tiêu cự của thị kính là

Xuất bản: 15/01/2021 - Cập nhật: 15/01/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Số phóng đại của vật kính của kính hiển vi bằng 40. Biết tiêu cự của thị kính là 2cm , khoảng nhìn rõ ngắn nhất của người quan sát là 10cm. Số bội giác của kính hiển vi đó khi ngắm chừng ở vô cực là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

+ Theo đề bài, ta có: ${k}_1{=}40{;}{f}_2{=}2{c}{m}$
+ Số bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là: ${G}_{∞}{=}{k}_1\dfrac{D}{f}_2{=}40.\dfrac102{=}200$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X