Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là:

03/12/2020 98

Câu Hỏi:
Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là thường xảy ra chậm, không theo một hướng nhất định.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X