Phản ứng nào sau đây thuộc phản ứng cộng trong hóa học hữu cơ?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phản ứng nào sau đây thuộc phản ứng cộng trong hóa học hữu cơ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

A, B sai vì là phản ứng thế trong hóa học hữu cơ.
C sai vì là phản ứng hóa hợp trong hóa học vô cơ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X