Phản ứng nào sau đây thuộc phản ứng cộng trong hóa học hữu cơ?

03/12/2020 175

Câu Hỏi:
Phản ứng nào sau đây thuộc phản ứng cộng trong hóa học hữu cơ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
A, B sai vì là phản ứng thế trong hóa học hữu cơ.
C sai vì là phản ứng hóa hợp trong hóa học vô cơ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X