Phản ứng hữu cơ thường xảy ra chậm do

03/12/2020 75

Câu Hỏi:
Phản ứng hữu cơ thường xảy ra chậm do
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Phản ứng hữu cơ thường xảy ra chậm do liên kết trong phân tử các chất hữu cơ ít phân cực nên khó bị phân cắt.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X