Phản ứng hữu cơ thường xảy ra chậm do

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phản ứng hữu cơ thường xảy ra chậm do

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phản ứng hữu cơ thường xảy ra chậm do liên kết trong phân tử các chất hữu cơ ít phân cực nên khó bị phân cắt.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X