Phản ứng hữu cơ thường sinh ra hỗn hợp sản phẩm do

03/12/2020 25

Câu Hỏi:
Phản ứng hữu cơ thường sinh ra hỗn hợp sản phẩm do
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Do các liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ có độ bền khác nhau không nhiều nên trong cùng một điều kiện, nhiều liên kết khác nhau có thể cùng bị phân cắt dẫn tới việc tạo thành nhiều sản phẩm khác nhau.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X