Phản ứng cộng trong hóa học hữu cơ là

03/12/2020 47

Câu Hỏi:
Phản ứng cộng trong hóa học hữu cơ là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Phản ứng cộng trong hóa học hữu cơ là phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác để tạo thành phân tử hợp chất mới.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X