Phản ứng thế trong hóa học hữu cơ là

03/12/2020 60

Câu Hỏi:
Phản ứng thế trong hóa học hữu cơ là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Phản ứng thế trong hóa học hữu cơ là phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X