Chọn phương án sai. Nước sôi ở nhiệt độ nào?

24/11/2020 7

Câu Hỏi:
Chọn phương án sai. Nước sôi ở nhiệt độ nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Nước sôi ở nhiệt độ 100⁰C = 212⁰F = 373K.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X