Nung nóng NaOH dư với 5 kg cát khô, thu được 9,15 kg Na2SiO3. Hàm lượng SiO2

03/12/2020 156

Câu Hỏi:
Nung nóng NaOH dư với 5 kg cát khô, thu được 9,15 kg Na2SiO3. Hàm lượng SiO2 trong cát là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
SiO2 → Na2SiO3
60kg → 122kg
xkg ← 9,15kg
→ x = $\dfrac{60. 9,15}{122}$=4,5kg
%SiO2 =$\dfrac{4,5}{5}$.100% = 90%

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X