Trong phản ứng nào sau đây, silic có tính oxi hóa ?

03/12/2020 1,451

Câu Hỏi:
Trong phản ứng nào sau đây, silic có tính oxi hóa ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Trong phản ứng 2Mg + Si → Mg2Si thì số oxi hóa của Si giảm từ 0 xuống -4, do vậy Si đóng vai trò là chất oxi hóa.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X