Nghiền thủy tinh thành bột rồi cho vào nước cất, nhỏ thêm vài giọt

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nghiền thủy tinh thành bột rồi cho vào nước cất, nhỏ thêm vài giọt phenolphtalein. Màu của dung dịch thu được là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nghiền thủy tinh thành bột rồi cho vào nước cất, nhỏ thêm vài giọt phenolphtalein. Màu của dung dịch thu được là màu hồng. Ở trong dung dịch silicat của kim loại kiềm bị thủy phân mạnh tạo môi trường kiềm: Na2SiO3 + H2O → 2NaOH + H2SiO3

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X