Nghiền thủy tinh thành bột rồi cho vào nước cất, nhỏ thêm vài giọt

03/12/2020 55

Câu Hỏi:
Nghiền thủy tinh thành bột rồi cho vào nước cất, nhỏ thêm vài giọt phenolphtalein. Màu của dung dịch thu được là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Nghiền thủy tinh thành bột rồi cho vào nước cất, nhỏ thêm vài giọt phenolphtalein. Màu của dung dịch thu được là màu hồng. Ở trong dung dịch silicat của kim loại kiềm bị thủy phân mạnh tạo môi trường kiềm: Na2SiO3 + H2O → 2NaOH + H2SiO3

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X