Công thức hoá học của thuỷ tinh thông thường là :

03/12/2020 56

Câu Hỏi:
Công thức hoá học của thuỷ tinh thông thường là :
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Công thức hoá học của thuỷ tinh thông thường là Na2O . CaO . 6SiO2

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X