Thủy tinh lỏng là

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 11/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thủy tinh lỏng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Thủy tinh lỏng là dung dịch đặc của Na2SiO3 và K2SiO3.
Theo SGK Hóa học 11 trang 78
Dung dịch đậm đặc của Na2SiO3 và K2SiO3 được gọi là thủy tinh lỏng. Vải hoặc gỗ tẩm thủy tinh lỏng sẽ khó bị cháy. Thủy tinh lỏng còn được dùng để chế tạo keo dán thủy tinh và sứ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X