Phản ứng nào sau đây là sai ?

03/12/2020 1,521

Câu Hỏi:
Phản ứng nào sau đây là sai ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
SiO2 không tác dụng với HCl -> chọn B.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X