Năm 1400 đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì quan trọng?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Năm 1400 đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì quan trọng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên làm vua, đổi quốc hiệu là Đại Ngu - nhà Hồ được thành lập.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X