Hồ Quý Lý đã thực hiện chính sách gì trong lĩnh vực cải cách tài chính?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Hồ Quý Lý đã thực hiện chính sách gì trong lĩnh vực cải cách tài chính?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Về tài chính, Hồ Quý Ly cho phát hành tiền giấy thay thế cho tiền đồng gồm 7 loại khác nhau.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X