Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện

24/11/2020 22

Câu Hỏi:
Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau (chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự):
a. đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế
b. lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt kế
c. dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế
d. kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa. Nếu chưa thì vẩy nhiệt kế cho thủy ngân tụt xuống
Hãy sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lí nhất:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Đáp án B
Sắp xếp các thao tác trên theo thứ tựi hợp lí nhất là d, c, a, b tức là:
d. kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa. Nếu chưa thì vẩy nhiệt kế cho thủy ngân tụt xuống
c. dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế
a. đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế
b. lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt kế

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X