Chọn phương án đúng nhất. Không dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ môi trường

24/11/2020 21

Câu Hỏi:
Chọn phương án đúng nhất. Không dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ môi trường vì:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Đáp án D
Không dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ môi trường vì thang đo nhiệt độ của nhiệt độ của nhiệt kế y tế ngắn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X