Chọn phát biểu sai. Trong thang nhiệt độ Celsius:

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chọn phát biểu sai. Trong thang nhiệt độ Celsius:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đáp án B
A, C, D - đúng
B - sai vì: Nhiệt độ của nước đá đang tan là 0⁰C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X