Kết tủa FeS được tạo thành trong dung dịch bằng cặp chất nào dưới đây?

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kết tủa FeS được tạo thành trong dung dịch bằng cặp chất nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Kết tủa FeS được tạo thành trong dung dịch bằng cặp chất FeSO4 + Na2S. PTHH
FeSO4 + Na2S → FeS + Na2SO4

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X