Đốt cháy 3,7g chất hữu cơ X ( C, H,O) dùng vừa đủ 6,72 lít oxi (đktc) và thu

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đốt cháy 3,7g chất hữu cơ X ( C, H,O) dùng vừa đủ 6,72 lít oxi (đktc) và thu được 0,25 mol H2O. Công thức phân tử của X là: (biết 70 < MX < 83)

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Gợi ý: Bảo toàn khối lượng: mCO2 = mX + mO2 - mH2O.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X