Đốt cháy 3,7g chất hữu cơ X ( C, H,O) dùng vừa đủ 6,72 lít oxi (đktc) và thu

03/12/2020 79

Câu Hỏi:
Đốt cháy 3,7g chất hữu cơ X ( C, H,O) dùng vừa đủ 6,72 lít oxi (đktc) và thu được 0,25 mol H2O. Công thức phân tử của X là: (biết 70 < MX < 83)
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Gợi ý: Bảo toàn khối lượng: mCO2 = mX + mO2 - mH2O.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X