Để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể người ta thường dùng dạng

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể người ta thường dùng dạng biểu đồ nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Biểu đồ hình tròn dùng để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể. Biểu đồ tròn: Thể hiện quy mô và cơ cấu của đối tượng (theo tỷ lệ % tương đối)
Ngoài ra còn có một số biểu đồ hình cột, đường gấp khúc và biểu đồ miền.
=> Xem thêm: cách nhận diện từ khóa để vẽ biểu đồ

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X