Muốn thay đổi kiểu biểu đồ đã được tạo ra, em có thể:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Muốn thay đổi kiểu biểu đồ đã được tạo ra, em có thể:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Muốn thay đổi kiểu biểu đồ đã được tạo ra, ta có thể nháy chuột trên biểu đồ để chọn. Sau đó nháy nút (Change Chart Type) trong nhóm Type trên dải lệnh Design và chọn kiểu thích hợp.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X