Khi vẽ biểu đồ, chương trình bảng tính ngầm định miền dữ liệu để tạo biểu đồ là

19/11/2020 2,469

Câu Hỏi:
Khi vẽ biểu đồ, chương trình bảng tính ngầm định miền dữ liệu để tạo biểu đồ là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Khi vẽ biểu đồ, chương trình bảng tính ngầm định miền dữ liệu để tạo biểu đồ là tất cả dữ liệu trong khối có ô tính được chọn.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X