Để thêm thông tin giải thích biểu đồ, ta sử dụng các lệnh trong nhóm nào?

19/11/2020 1,051

Câu Hỏi:
Để thêm thông tin giải thích biểu đồ, ta sử dụng các lệnh trong nhóm nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Để thêm thông tin giải thích biểu đồ ta chọn các lệnh có trong nhóm Labels trên dải lệnh Layout.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X