Trắc nghiệm Tin học 7 bài 11: Học Đại số với GEOBEBRA

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 7 bài 11 (có đáp án): Học Đại số với GEOBEBRA đầy đủ nội dung lý thuyết và thực hành tin 7 bài 11

Câu 1. Trong cửa sổ CAS có mấy chế độ tính toán:
Câu 2. Trong chế độ này, các tính toán với số sẽ được thể hiển chính xác bằng phân số và căn thức là chế độ:
Câu 3. Các bước làm việc với chế độ tính toán gần đúng:

1. Chọn lệnh Các tùy chọn → Làm tròn
2. Chọn số chữ thập phân sau dấu chấm.
3. Nháy chuột vào nút

Chọn đáp án đúng:
Câu 4. Tính toán với biểu thức đại số, đơn thức, đa thức nên:
Câu 5. Vùng làm việc của Geogbra gồm:
Câu 6. Cấu trúc nhập lệnh để tạo đối tượng điểm là:
Câu 7. Cú pháp nhập hàm số là:
Câu 8. Để thay đổi một số thuộc tính của đồ thị hàm số ta thực hiện:
Câu 9. Cách nhập điểm nào sau đây là đúng:
Câu 10. Trong các cách nhập hàm số cách nào sau đây là đúng:

đáp án Trắc nghiệm Tin học 7 bài 11: Học Đại số với GEOBEBRA

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2ACâu 7B
Câu 3BCâu 8D
Câu 4DCâu 9A
Câu 5DCâu 10A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X