Trắc nghiệm Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 7 bài 12 (có đáp án): Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA đầy đủ nội dung lý thuyết và thực hành tin 7 bài 12

Câu 1. Để thoát khỏi phần mềm, ta thực hiện:

A. File → Exit

B. Alt + F4

C. Hồ sơ → Đóng

D. Cả B và C đều được

Câu 2. Trong các cách sau cách nào là để vẽ đường trung trực bằng phần mềm Geogbra:

A. Chọn công cụ đường vuông góc, chọn điểm, sau đó chọn đường thẳng hoặc tia.

B. Chọn công cụ đường song song, chọn điểm, sau đó chọn đường thẳng hoặc tia.

C. Chọn công cụ đường trung trực, chọn đoạn thẳng hoặc chọn 2 điểm đầu và cuối của đoạn thẳng.

D. Tất cả đều sai

Câu 3. Để phóng to thu nhỏ các đối tượng trên màn hình ta thực hiện:

A. Nháy nút chuột phải lên vị trí trống trên màn hinh sẽ xuất hiện bảng chọn, nháy chuột chọn Phóng to/ thu nhỏ và chọn tỉ lệ phóng to, thu nhỏ.

B. Nháy nút chuột phải lên vị trí trống trên màn hinh sẽ xuất hiện bảng chọn, chọn tỉ lệ phóng to, thu nhỏ.

C. Nháy nút chuột phải lên vị trí trống trên màn hinh sẽ xuất hiện bảng chọn, chọn tỉ lệ phóng to, thu nhỏ.

D. Tất cả đều sai

Câu 4. Phần mềm GeoGebra là phần mềm...

A. Giúp luyện gõ bàn phím nhanh và chính xác

B. Giúp vẽ hình chính xác

C. Có khả năng vẽ hình học động

D. Cả B và C

Câu 5. Thao tác với đối tượng gồm:

A. Di chuyển tên của đối tượng, di chuyển toàn bộ màn hình

B. Làm ẩn một đối tượng hình học

C. Phóng to, thu nhỏ các đối tượng trên màn hình

D. Tất cả đáp án trên

Câu 6. Các đối tượng trong phần mềm GeoGbra là:

A. Đối tượng tự do

B. Đối tượng phụ thuộc

C. Cả A và B

D. Đối tượng chọn

đáp án Trắc nghiệm Tin học 7 bài 12: Vẽ hình phẳng bằng GEOGEBRA

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 4D
Câu 2CCâu 5D
Câu 3ACâu 6C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X