Trắc nghiệm Tin học 7 bài 7: Trình bày và in trang tính

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 7 bài 7 (có đáp án): Trình bày và in trang tính đầy đủ nội dung lý thuyết và thực hành tin 7 bài 7

Câu 1. Để xem trước khi in một trang văn bản ta dùng chế độ hiển thị:
Câu 2. Để xem trước khi in ta sử dụng các nhóm lệnh trong:
Câu 3. Làm thế nào để điều chỉnh được các trang in sao cho hợp lí?
Câu 4. Lợi ích của việc xem trước khi in?
Câu 5. Để điều chỉnh ngắt trang như ý muốn, sử dụng lệnh:
Câu 6. Chọn đáp án sai:
Câu 7. Trong các thao tác sau, đâu là thao tác đặt hướng giấy in thẳng đứng?
Câu 8. Trong các thao tác sau, đâu là thao tác để đặt lề giấy in?
Câu 9. Trong các thao tác sau, đâu là thao tác mở hộp thoại để In trang tính?
Câu 10. Trong các thao tác sau, đâu là thao tác đặt hướng giấy nằm ngang?

đáp án Trắc nghiệm Tin học 7 bài 7: Trình bày và in trang tính

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6B
Câu 2ACâu 7B
Câu 3DCâu 8C
Câu 4ACâu 9D
Câu 5BCâu 10B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X