Trắc nghiệm Tin học 7 bài 7: Trình bày và in trang tính

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 7 bài 7 (có đáp án): Trình bày và in trang tính đầy đủ nội dung lý thuyết và thực hành tin 7 bài 7

Câu 1. Để xem trước khi in một trang văn bản ta dùng chế độ hiển thị:

A. Page Layout

B. Page Break Preview

C. Normal

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 2. Để xem trước khi in ta sử dụng các nhóm lệnh trong:

A. Nhóm WorkbookViews trên dải lệnh View.

B. Nhóm WorkbookViews trên dải lệnh Insert.

C. Nhóm WorkbookViews trên dải lệnh Page Layout.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 3. Làm thế nào để điều chỉnh được các trang in sao cho hợp lí?

A. Xem trước khi in, ngắt trang hợp lí

B. Chọn hướng giấy in

C. Đặt lề cho giấy in

D. Cả 3 cách đều đúng

Câu 4. Lợi ích của việc xem trước khi in?

A. Cho phép kiểm tra trước những gì sẽ được in ra

B. Kiểm tra xem dấu ngắt trang đang nằm ở vị trí nào

C. Kiểm tra lỗi chính tả trước khi in

D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 5. Để điều chỉnh ngắt trang như ý muốn, sử dụng lệnh:

A. Page Layout

B. Page Break Preview

C. Normal

D. Tất cả các đáp án đều sai

Câu 6. Chọn đáp án sai:

A. Các trang in luôn được đặt kích thước lề ngầm định.

B. Hướng giấy luôn mặc định là hướng ngang.

C. Xem trước khi in với mục đích kiểm tra dữ liệu được in ra.

D. Chương trình trang tính luôn tự động phân chia trang tính ra thành các trang nhỏ.

Câu 7. Trong các thao tác sau, đâu là thao tác đặt hướng giấy in thẳng đứng?

A. View / Page Break Preview

B. Page Layout / Page setup / Page / Poitrait

C. File / Page setup / Margins

D. File / Print / Page

Câu 8. Trong các thao tác sau, đâu là thao tác để đặt lề giấy in?

A. View / Page Break Preview

B. File / Page Setup / Page

C. Page Layout/ Page Setup / Margins

D. File / Print

Câu 9. Trong các thao tác sau, đâu là thao tác mở hộp thoại để In trang tính?

A. View / Page Break Preview

B. File / Page setup / Page

C. File / Page setup / Margins

D. File / Print/ nháy chuột vào biểu tượng Print

Câu 10. Trong các thao tác sau, đâu là thao tác đặt hướng giấy nằm ngang?

A. View / Page Break Preview

B. Page Layout / Page setup / Page / Landscape

C. File / Page setup / Margins

D. File / Print / Margins

đáp án Trắc nghiệm Tin học 7 bài 7: Trình bày và in trang tính

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6B
Câu 2ACâu 7B
Câu 3DCâu 8C
Câu 4ACâu 9D
Câu 5BCâu 10B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X