Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là gì?

19/11/2020 186

Câu Hỏi:
Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Biểu đồ cho phép biểu diễn tóm tắt nhiều dữ liệu chi tiết trên trang tính, giúp hiểu rõ hơn dữ liệu, dễ so sánh dữ liệu, đặc biệt dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của các số liệu trong tương lai.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X