Có mấy dạng biểu đồ phổ biến nhất mà em được học trong chương trình?

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Có mấy dạng biểu đồ phổ biến nhất mà em được học trong chương trình?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Có 3 dạng biểu đồ phổ biến nhất mà em được học trong chương trình là biểu đồ hình tròn, biểu đồ đường gấp khúc, biểu đồ cột.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X