Trắc nghiệm Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 7 bài 6 (có đáp án): Định dạng trang tính đầy đủ nội dung lý thuyết và thực hành tin 7 bài 6

Câu 2. Giả sử ô A2 có nền màu xanh và chữ màu vàng. Ô B2 có nền màu trắng và chữ màu đen. Nếu sao chép ô A2 vào ô B2 thì ô B2 sẽ có:

A. Nền màu trắng và chữ màu đen

B. Nền màu xanh và chữ màu đen

C. Nền màu xanh và chữ màu vàng

D. Tất cả đều sai

Câu 6. Câu nào sau đây sai. Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì:

A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

B. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

Câu 8. Để kẻ đường biên cho các ô tính ta dùng:

A. Lệnh Borders trong nhóm Font trên dải Home.

B. Lệnh Fill Color trong nhóm Font trên dải Home.

C. Lệnh Borders trong nhóm Font trên dải Insert.

D. Tất cả đều sai.

Câu 10. Trong ô tính xuất hiện ##### vì:

A. Tính toán ra kết quả sai

B. Công thức nhập sai

C. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài

D. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài

đáp án Trắc nghiệm Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6B
Câu 2CCâu 7B
Câu 3DCâu 8A
Câu 4ACâu 9B
Câu 5ACâu 10D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X