Để xóa biểu đồ đã tạo, ta thực hiện:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Để xóa biểu đồ đã tạo, ta thực hiện:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Để xóa biểu đồ đã tạo, ta thực hiện nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X