Để xóa biểu đồ đã tạo, ta thực hiện:

19/11/2020 1,345

Câu Hỏi:
Để xóa biểu đồ đã tạo, ta thực hiện:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Để xóa biểu đồ đã tạo, ta thực hiện nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X