Để đo nhiệt độ, người ta dùng:

24/11/2020 8

Câu Hỏi:
Để đo nhiệt độ, người ta dùng:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Đáp án B
Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X