Chọn phát biểu đúng.Trong thang nhiệt độ Fahrenheit:

24/11/2020 43

Câu Hỏi:
Chọn phát biểu đúng.Trong thang nhiệt độ Fahrenheit:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Đáp án D
A - sai vì: Kí hiệu nhiệt độ của thang đo Fahrenheit là: ⁰F
B - sai vì: Nhiệt độ của nước đá đang tan là: 32⁰F
C - sai vì: Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là: 212⁰F
D - đúng

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X