Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên mathbbR . Đồ thị hàm số y=fprime(x) như hình

01/02/2021 198

Câu Hỏi:
Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ . Đồ thị hàm số $y=f^{\prime}(x)$ như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số $y=f(x)-2 x$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên mathbbR  . Đồ thị hàm số y=fprime(x) như hình hình ảnh
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Đặt $g(x)=f(x)-2 x$

$\Rightarrow g^{\prime}(x)=f^{\prime}(x)-2$

Vẽ đường thẳng $y=2$.

<#>

$\Rightarrow$ phương trình $g^{\prime}(x)=0$ có 3 nghiệm bội lẻ.

$\Rightarrow$ đồ thị hàm số $y=f(x)-2 x$ có 3 điểm cực trị

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X