Cho hàm số y=f(x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sauHàm số y=-2 f(x)+2019

01/02/2021 955

Câu Hỏi:
Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

Cho hàm số y=f(x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sauHàm số y=-2 f(x)+2019 hình ảnh

Hàm số $y=-2 f(x)+2019$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Xét $y=g(x)=-2 f(x)+2019$

Ta có$g^{\prime}(x)=(-2 f(x)+2019)^{\prime}=-2 f^{\prime}(x), g^{\prime}(x)=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-2 \\ x=-1 \\ x=2 \\ x=4\end{array}\right.$

Dựa vào bảng xét dấu của $f^{\prime}(x)$, ta có bảng xét dấu của $g^{\prime}(x)$:

<#>

Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy hàm số $y=g(x)$nghịch biến trên khoảng $(-1 ; 2)$.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X