Cho hàm số y=f(x). Biết đồ thị hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ bên.

01/02/2021 751

Câu Hỏi:
Cho hàm số y=f(x). Biết đồ thị hàm số $y=f^{\prime}(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số $y=f\left(3-x^{2}\right)+2018$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số y=f(x). Biết đồ thị hàm số  y=fprime(x) có đồ thị như hình vẽ bên. hình ảnh
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Ta có $\left[f\left(3-x^{2}\right)+2018\right]^{\prime}=-2 x \cdot f^{\prime}\left(3-x^{2}\right)$

$-2 x \cdot f^{\prime}\left(3-x^{2}\right)=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0 \\ 3-x^{2}=-6 \\ 3-x^{2}=-1 \\ 3-x^{2}=2\end{array} \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0 \\ x=\pm 3 \\ x=\pm 2 \\ x=\pm 1\end{array}\right.\right.$

Bảng xét dấu của đạo hàm hàm số đã cho

<#>

Từ bảng xét dấu suy ra hàm số đồng biến trên $(-1 ; 0)$

<#>

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X