Cho các loài thực vật sau: lúa mì, sen cạn, dâu tây. Những loài này?

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 17/06/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho các loài thực vật sau: lúa mì, sen cạn, dâu tây. Những loài này?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cho các loài thực vật sau: lúa mì, sen cạn, dâu tây. Những loài này chỉ ra hoa khi có độ sáng nhỏ hơn 12 giờ/ngày.
(Theo SGK Sinh học 11 trang 144 : Lúa mì là cây mùa đông)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X