Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ?

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 04/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ 14

Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ?
Giai đoạn sinh trưởng của cây cà chua (hình minh họa)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X